Stopka redakcyjna

Informacje o firmie

Huber4Zero LAB Sp.z. o. o.
Plac Czeslawa Niemena 1/22 01-748 Warszawa NIP PL 1181929928

 

Dane kontaktowe

T: ???????
E: office@huber4zero-lab.pl ??????

 

INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot działalności: Badania i rozwój

Numer KRS: 0000294239

Siedziba firmy: Plac Czeslawa Niemena 1/22 01-748 Warszawa

Sąd: Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer NIP: PL1181929928

 

Odpowiedzialny za treść

Huber4Zero LAB Sp.z. o. o.
Plac Czeslawa Niemena 1/22 01-748 Warszawa NIP PL 1181929928